Samtaler

Benny Steen Rasmussen

Benny Steen Rasmussen
Mentor

Samtaler med en mentor tager udgangspunkt i dit arbejdsliv og den balance og udvikling, som er mulig under de givne omstændigheder.

Personlige samtaler har en meget høj prioritet hos Relation & Proces. Dette skyldes, at vi vurderer den personlige samtale til at være et meget væsentligt element i både den faglige og den personlige udvikling af det enkelte menneske.

Hos Relation & Proces er det Benny der er mentor. Han er ikke uddannet terapeut eller coach, men han er et menneske, som har stor faglig og ledelsesmæssig erfaring fra mange år i erhvervslivet. Se i øvrigt Kompetencer. Disse erfaringer spiller naturligvis en stor rolle, når han tilbyder at hjælpe ledere og medarbejdere videre i deres arbejdsliv.

Personligt besidder Benny også en stor portion menneskelig erfaring og personlig træning i de humanistiske discipliner. Samtalerne indeholder derfor både faglige drifts- og ledelsesmæssige spørgsmål samt de mere personlige udviklingspotentialer indenfor de emotionelle kompetencer og relationer.

Alle samtaler er naturligvis fortrolige og de vil fra starten sætte fokus på symptomer og udfordringer i dagligdagen på arbejdspladsen og hvilke områder, der er påvirkelige i større og mindre omfang.

Som rådgiver i Relation & Proces arbejder Benny efter de faglige principper for sammenhængskraft og processer, som er beskrevet indgående på denne hjemmeside. Som samtalepartner bliver du derfor blandt andet bedt om at forholde dig til følgende spørgsmål om dit arbejdsliv:

  • Hvad er vigtigt for dig her og nu?
  • Hvem arbejder du for og hvad arbejder du for?
  • Hvad er dit syn på ledelse?
  • Hvad betyder fælleskabet for dig?
  • Hvor befinder de 3 vigtigste jokere sig i dit arbejde?

Vi vil også komme nærmere ind på din virksomheds sammenhængskraft og værdier, og ikke mindst din egen motivation for at gå på arbejde og udvikle dig videre i dit job.

Det vigtigste elementer i samtalerne er skabelse af struktur og overblik i din dagligdag. Dette beskrives nærmere under Samtaler og udvikling. Her benyttes balancemodellen og samtalemodellen, hvormed vi kortlægger dit arbejdsliv og stiller skarpt på dit syn på eksempelvis personlige overbevisninger og forpligtelser.

Uanset hvor stor en erfaring man besidder som rådgiver og mentor, så er det vanskeligt at hjælpe andre ned af en vej til udvikling og indsigter, som man ikke selv har gået af.

Benny har gået hele vejen selv. Han har opbygget, udviklet og driftet både små og store virksomheder. Faktisk har han haft den glæde og oplevelse, at gå ind af døren som den første medarbejder og udviklet en virksomhed for 0 til 1,5 mia. kr. i omsætning. Erfaringerne har blandt andet lært ham, at det er den organisatoriske og emotionelle side af virksomhedsledelse, der indeholder de største udfordringer, når en virksomhed skal opbygges og efterfølgende driftes i dagligdagen.

Mentor-samtaler med Benny vil hjælpe dig til følgende:

  • Kortlægning af dine potentialer og hvordan du bedst nyttiggør dem
  • Strukturering af dit arbejdsliv
  • Selvledelse og prioritering
  • Intuition og din personlige stil
  • Det fremtidige ledelsesperspektiv for dig

Endelig er det vigtigt at understrege, at Relation & Proces generelt arbejder efter den grundholdning, at alle bærer betydningsfulde potentialer, som blot venter på at blive frigjort. Vi har en stor ydmyghed og en høj overlægger, der sikre at vi kan rejse langt i det erhvervsfaglige univers sammen med dig.

Vi glæder os til at byde dig velkommen ☺ 

© relation & proces 2020

Ved at bruge hjemmesiden, accepterer du brugen af cookies. Denne besked vises ikke igen. Mere info.