Rummelighed

At skabe gode samarbejdsrelationer og fælleskabsforståelse i virksomheden har afgørende betydning for en stærk sammenhængskraft i organisationen. Dette stiller store krav til både ledernes og medarbejdernes rummelighed, idet netop rummelighed skaber plads til alle typer mennesker og deres forskellighed (diversitet). I denne sammenhæng er der specielt fokus på forskellighed i holdninger, levevis og ikke mindst status i virksomheden.

Sammenhængskraften, herunder specielt åbenhed og engagement, styrkes således i takt med, at den enkelte medarbejder ikke opfatter en forskellighed hos andre kolleger som et problem, men derimod som et vilkår og ikke mindst en styrke for organisationen som helhed.

Relation & Proces arbejder ud fra den forudsætning, at alle medarbejdere, i større eller mindre omfang, skal trænes i de mekanismer, der er med til at styrke deres rummelighed. Målet er her at skabe forståelse for, at vi har brug for hinanden i forhold til dels vores personlige udvikling, men også i forhold til virksomhedens målopfyldelse.

Evnen til rummelighed er en del af de emotionelle kompetencer og uanset om man er topleder eller projektmedarbejder i organisationen, så tager det både tid og opmærksomhed at udvikle disse kompetence. Men ved at have fokus på dette udviklingsarbejde, så styrkes ikke blot den enkelte medarbejder, men også den generelle trivsel i organisationen samt sandsynligheden for et frugtbart tværorganisatorisk samarbejde i virksomheden.

Der er nogle forskellige personlighedstræk, der kommer i spil i forbindelse med en udvikling af de emotionelle kompetencer. Disse er som følger:

  • Evnen til empati
  • Selverkendelse
  • Evnen til at indgå i og have relationer
  • Evnen til at træffe beslutninger
  • Den indre motivation
  • Den følelsesmæssige robusthed
  • Evnen til at handle samvittighedsfuldt

Hvert af de ovenstående 7 træk er et univers for sig selv, men vi har lyst til at fremhæve en af disse og det er evnen til empati.

RummelighedRummelighed, gode arbejdsrelationer i virksomheden

Empati er kendetegnet ved en evne til at forstå andres oplevelser fra deres perspektiv. Nogle bruger betegnelsen ”at sætte sig i andres sted”. Men det er vigtigt at huske på ikke at tage sine egne normer, regler og præferencer med når man ”sætter sig”. 

Så hvis man handler empatisk, så har man sluppet sig selv og træder ind i den andens oplevelse, - åben og uden forbehold.

© relation & proces 2020

Ved at bruge hjemmesiden, accepterer du brugen af cookies. Denne besked vises ikke igen. Mere info.