Ledelsesbalance

Ledelse har i høj grad noget med intuition, erfaring, timing og fokus at gøre. Her tænker vi på såvel virksomhedsledelse, som den lige så vigtige personlige ledelse af sig selv.

Ofte sidder man i en situation, hvor et ledelsesmæssigt eller personligt spørgsmål er vanskeligt at gennemskue og dermed også vanskeligt at besvare. Enten kan man ikke se hvilke konsekvenser en beslutning vil få, - det være sig både for en selv eller for sin virksomhed, eller også er der så mange modstridende holdninger til løsningen at det er svært at træffe et valg.

De fleste ledelsesudfordringer opstår for det meste i den praktiske dagligdag, - enten driftsmæssigt eller økonomisk. Udfordringens karakter og betydning vil i den forbindelse være afgørende for, hvordan og hvor hurtigt en sådan udfordring bliver tacklet. 

Hvis udfordringen er af teknisk økonomisk karakter i forhold til kunder og virksomhedens bundlinje, så bliver den højt prioriteret af virksomheden og søgt løst så hurtigt som det er muligt. Dette er også en klog beslutning!

Er der derimod tale om enkeltstående personlige eller medarbejdermæssige udfordringer, så vil disse ofte blive prioriteret i forhold til hvilken betydning udfordringen har for virksomheden. Trivselsspørgsmål eller andre personlige hensyn håndteres typisk mere eller mindre ubevidst med en lidt lavere prioritet. Faktisk gør denne prioritering sig gældende både hos ledere og medarbejdere. Det er således ikke kun ledere, der prioriterer økonomi før trivsel og omsorg.

Relation & Proces tror på at alle mennesker ”er gode nok”, og at de kun ønsker at blive mødt med kærlighed og nærværd. Når vi så alligevel står med denne problemstilling omkring en nedprioritering af hensynet til trivsel og omsorg, så har det noget med fælleskabsforståelse og sammenhørighed at gøre. 

Der er en lang række interessante forklaringer på, hvorfor der sker en sådan opdeling i såkaldte ”hårde” og ”bløde” prioriteringer. Svaret på dette kommer frem, når man arbejder med ledelsesbalancen og sammenhængskraften i virksomheden.

Hvis man alene symptombehandler virksomhedens drifts- og markedsproblemer uden at gøre noget ved ledelsesbalancen er der tale om en kortsigtet strategi. Arbejder man derimod med at styrke sammenhængskraften på langt sigt opnår man flere ting samtidig:

  • Man skaber fundamentet for løsning af drifts- og kundeproblemer på kort sigt
  • Man udvikler et konkurrencestærkt beredskab, på langt sigt, indenfor nytænkning og differentiering
  • Og man øger trivsel og arbejdsglæden i organisationen til gavn både for den enkelte og fælleskabet.
radgivning-colour.png

© relation & proces 2020

Ved at bruge hjemmesiden, accepterer du brugen af cookies. Denne besked vises ikke igen. Mere info.