Sammenhængskraft

Relation & Proces har udviklet et rådgivningskoncept, der alene sætter fokus på den interne sammenhængskraft. Ordet sammenhængskraft er et fantastisk beskrivende ord, der som udgangspunkt er positivt i sin struktur og som alle mennesker på forskellig vis kan forholde sig til.

En stærk sammenhængskraft definerer en organisation, hvor medarbejdere og ledere arbejder forståelsesmæssigt hen imod et fælles mål og hvor alle taler i ”vi-form”. Motivation og stolthed er drivkraften i organisationen, hvor ligeledes trivsel og arbejdsglæde er på et højt niveau. Medarbejdere og ledere besidder stor rummelighed og tillid til hinanden, hvilket rummer den styrke, der er nøglen til en frigørelse af det enkelte individs højeste potentialer. Dette vil altid påvirke virksomhedens konkurrencesituation i en positiv retning.

Sammenhængskraften i virksomheden bygger på 4 grundforudsætninger, som på forskellig vis bidrager til blandt andet at styrke medarbejdernes engagement, motivation og ansvarlighed. Disse 4 grundforudsætning er RummelighedTillid, Ansvarlighed og Balance. 

Sammenhængskraft i virksomheder

Man skal være opmærksom på at sammenhængskraftens styrke, i stor udstrækning, påvirker mennesker i deres daglige faglige arbejde. Således har en stærk eller svag sammenhængskraft derfor stor indflydelse på kvaliteten af de faglige processer og på de ledelsesmæssige beslutninger indenfor driftssystemer og økonomi.

På samme måde påvirker sammenhængskraften også, i høj grad, virksomhedens kunder, idet forholdet til disse defineres via samarbejde og relationer på tværs.

Ser man på sammenhængskraften på samfundsniveau, er det gennem analyser og studier dokumenteret, at jo større opsplitning der er mellem forskellige samfundsgrupper (f.eks. rig og fattig) jo lavere er viljen til at betale til hinanden gennem gode velfærdsordninger. Forskere forudser således, at de seneste ændringer i befolkningssammensætningen i Vesteuropa kan få dramatiske følger for opbakningen til velfærdsstaten (lavere sammenhængskraft) Konklusionen er derfor tydelig: Jo større opsplitningen der er mellem forskellige befolkningsgrupper, jo vanskeligere er det at fastholde opbakning til et fælles velfærdsystem.

Vi vover den påstand at lignende kræfter er på spil i virksomhedssammenhæng, hvor det interne fællesskab og evnen til at rumme forskelligheder har stor betydning for, hvorvidt organisationen som helhed bevæger sig i samme retning.

Når virksomhederne derfor vælger, at arbejde med en styrkelse af sammenhængskraften er det både klogt og nødvendigt, men desværre også vanskeligt. Relation & Proces arbejder derfor altid ud fra en filosofi om, at møde organisationen og den enkelte medarbejder der hvor den befinder sig. Herefter udvikler sammenhængskraften sig langsomt og sikkert, samtidig med at de faglige og økonomiske resultater følger med. 

© relation & proces 2020

Ved at bruge hjemmesiden, accepterer du brugen af cookies. Denne besked vises ikke igen. Mere info.