Relationsbaseret virksomhedsledelse

Hele det udviklingskoncept, der er beskrevet på denne hjemmeside, koncentrere sig om udvikling og ledelse af mennesker. Dette har vi for længe siden valgt at kalde ”Relationsbaseret Virksomhedsledelse”.

Denne betegnelse er primært valgt for at skærpe opmærksomheden på relationens betydning blandt ledere og medarbejdere i danske virksomheder.

Vi flager ikke med ”Relationsbaseret Virksomhedsledelse” i det daglige rådgivningsarbejde. Dette skyldes i først omgang at vi kommunikativt ønsker at tale direkte ind i de problemer og udfordringer som gør sig gældende i virksomhedens udviklingsarbejde. Vores faglige opmærksomhedspunkt retter sig derfor mod virksomhedens sammenhængskraft og processerne der styrker denne.

renewal1.png

Men der er også et andet hensyn der gør sig gældende. Relationsbaseret virksomhedsledelse er ikke en ny ledelsesteori, som skal dokumenteres eller fagligt forsvares. Vi gør brug af de ledelsesteorier, der allerede eksisterer, og som vurderes at kunne indgå som grundlag for vores rådgivningsarbejde.

Relationsbaseret virksomhedsledelse omsætter derfor i al sin enkelthed disse teorier fra ledelseslitteraturen til praktisk orienterede processer. Dertil kommer et strejf af udvalgte teorier fra den humanistiske verden. Tilsammen udgør dette et godt grundlag for at arbejde med mennesker, der i deres dagligdag, kun i begrænset omfang, tager sig tid til at dykke ned i den teoretiske verden.

Strukturen, der er basis for Relationsbaseret Virksomhedsledelse, tager udgangspunk i følgende 6 forudsætninger, som på hver sin måde har indflydelse på vores analysemetoder:

  • Ledelse af mennesker og ikke funktioner (det tværorganisatoriske samarbejde)
  • Man kan aldrig udvikle mennesker på tid
  • Relationens afgørende betydning for det interne samarbejde
  • Fokus på den emotionelle intelligens i organisationen
  • Accept af diversiteten i organisationen 
  • Virksomhedens faglige mål er altid styrende i udviklingsarbejdet

Afslutningsvis skal det bemærkes, at vores erfaringer viser, at jo mere praktisk orienteret og personligt vi arbejder med Relationsbaseret Virksomhedsledelse, jo mere opmærksomhed og interesse udvises der fra den enkelte medarbejder – dette forhold har faktisk været kendt de sidste 100 år.

© relation & proces 2020

Ved at bruge hjemmesiden, accepterer du brugen af cookies. Denne besked vises ikke igen. Mere info.