Mindre virksomheder

Som ansvarlig for en mindre virksomhed kan det ofte være vanskeligt at få tid til at se ind på sin egen virksomhed og hvad den har brug for på lidt længere sigt.

Kunder, medarbejdere, økonomi og administration tager al ens tid, som gør det vanskeligt at prioritere nogle af følgende ledelseselementer:

  • At skabe sig overblik over muligheder og risikofaktorer
  • At skabe ro og tillid i organisationen
  • At blive vækket i, at man selv tror man kan det hele
  • At lave aktivitetsplaner, som rækker mere end et år frem og som skaber sammenhæng mellem daglig drift, medarbejderudvikling og virksomhedens målsætning

Samtaler der tager udgangspunkt i ovenstående punkter kan være en fantastisk øjenåbner. Her sættes der fokus på de nøgleprocesser, som er afgørende for virksomheden, - både hvad angår konkurrence og i forhold til en stærk sammenhængskraft.

Vi hjælper her med ”en hånd i ryggen”. Dette skaber en indre ro - både hos lederen i virksomheden og dermed også hos medarbejderne.

Det er ofte interessant, at bemærke hvor stærk lederen er, når det gælder de faglige spørgsmål. Kommer det derimod til de mere ”bløde” ledelsesspørgsmål eller til forhold omkring strategi, ja så bliver det straks lidt vanskeligere.

Sammenhængskraften i en mindre virksomhed kan faktisk godt være særdeles stærk i starten. Iværksættere knytter for det meste stærke bånd til sine medarbejdere, som ofte er udviklingsorienteret og nogle rigtige ildsjæle.

Denne gruppe af medarbejdere fungerer godt så længe virksomheden befinder sig i et udviklingsforløb. Men når virksomheden bevæger sig ind i en mere rolig fase med traditionel daglig drift, så er der en tendens til at de udviklingsorienterede ildsjæle rejser. Dette sætter sammenhængskraften under pres og der er nu grund til at være på vagt.

Den største risiko i den forbindelse sidder i chefstolen – ham med den gode ide! Det er nu andre forudsætninger og kompetencer virksomheden har brug for og bevidstheden om disses ændringer og krav bør bringes frem i lyset. Fokus på en fastholdelse af sammenhængskraften er derfor afgørende og her kan Relation & Proces hjælpe med henholdsvis procesmodellen og procesledelse.

© relation & proces 2020

Ved at bruge hjemmesiden, accepterer du brugen af cookies. Denne besked vises ikke igen. Mere info.