Hvad tror vi på?

I Relation & Proces baserer vi vores rådgivningsvirksomhed på følgende grundholdninger:

 • Lederne kan ikke længere lede medarbejderne efter de ledelsesprincipper, som har været anvendt tidligere.
 • Viden om og kompetencer indenfor den humanistiske teori,  vil i fremtiden blive toneangivende på ledelsesniveau.
 • Flere og flere ledere længes efter at styrke deres emotionelle kompetencer og der vil blive brug for ledelsesværtøjer, der er målrettet og tilrettet disse udviklingsprocesser.
 • Leder- og medarbejderudvikling bør ske ud fra et langsigtet perspektiv på minimum 5 år.
 • Procesledelse vil i fremtiden blive accepteret og anerkendt som ledelsesværktøj på lige fod med eksempelvis projektledelse.
 • Et ledelsesarbejde, der er baseret på åbenhed og tillid, tjener alle bedst og er med til at skabe udvikling i vores samfund.

Der er naturligvis udviklinger i samfundet, som påvirker disse holdninger og de er eksempelvis som følgende:

 • Udviklingen i verden går så hurtigt, at vi i dag står med et meget højt teknologisk og uddannelsesmæssigt niveau i vores erhvervsliv. Danske medarbejders faglige kompetencer har aldrig været højere og deres evne til at arbejde i fælleskaber styrkes til stadighed.
 • Skabertrangen blandt de unge mennesker, der kommer ud fra vores uddannelsesinstitutioner er enorm, og deres evne til at arbejde netværksorienteret er blevet stimuleret i deres uddannelsesperiode. Det er derfor vigtigt for erhvervslivet at have fokus på en nyttiggørelse af de unges særlige potentialer og kompetencer.
 • Forandringsparathed, som følge af den teknologiske udvikling, er en forudsætning, som alle medarbejdere i virksomheder er underlagt og som stiller krav til den enkeltes evne til at stå fast i sig selv.
 • Hele arbejdsstyrken er tvunget til at finde balancen mellem arbejde og fritid, på trods af at disse flyder mere og mere sammen.
 • Informationsstrømmene via eksempelvis de sociale netværk er enorme og de tvinger det enkelte individ til at involvere sig, tage stilling og finde sin plads. 

De modeller vi arbejder efter er udviklet for at hjælpe virksomhederne med at skabe struktur og overblik over de ”bløde” udviklingsprocesser. Ved brug af dem kan ledere og medarbejdere altid finde sig selv i procesarbejdet og på en mere systematisk måde forstå, hvor de er, og hvad de arbejder med.

Men det er også vigtig for os at pointere, at ledelse er andet og mere end modeller, erfaring og interesse. Det er også et spørgsmål om intuition og personlig stil.

Dette har psykolog og forfatter Ole Dissing beskrevet så fremragende i hans bog Ledelsens indvendighed og etik fra 2008, hvor han slår fast at ”det er et faktum, at vi er mennesker, før vi er ledere” og skriver videre...

”Ledelse er ikke noget i sig selv, men sættes altid i spil i en relation, i forhold til nogen eller noget. Og ledelse er ikke noget vi gør ved andre men noget som opstår i dialog med andre.

Man kan sammenligne dette med at føre en partner på dansegulvet. Nogen er for vage og uklare i deres signaler, andre tager for hårdt fat eller træder partneren over tæerne. Og andre igen tænker mere på den næste partner end den man nu danser med.

Ligesom dans består ledelse af både færdighed og fornemmelse eller intuition. Og måske er de enkelte og meget præcise trin mindre vigtige end bevægelsen eller dansen i sig selv. Og på samme måde som vi nyder at danse med nogen, er der også nogen vi hellere vil ledes af end andre”

entwicklung.jpg

© relation & proces 2020

Ved at bruge hjemmesiden, accepterer du brugen af cookies. Denne besked vises ikke igen. Mere info.