Rådgivning i praksis

Uanset om der er få eller mange medarbejdere ansat i en virksomhed, så eksisterer der altid en eller anden form for sammenhængskraft i organisationen. Relation & Proces betragter det derfor som lige vigtigt at arbejde i små som store virksomheder.

Metoden vi går frem efter er altid den samme blot virksomheden som udgangspunkt accepterer følgende 3 procesforudsætninger:

  • At udvikling af mennesker må ske under hensyn til disses forskellighed og deres evne til at forandre sig over tid.
  • At udviklingshastigheden procesmæssigt sker i et lavere gear end for system- og strategiudvikling.
  • At styrkelse af sammenhængskraften igangsættes fra toppen af virksomheden, men at udviklingen altid kommer nedefra og indefra hos den enkelte medarbejder.
relation og proces

Processen med at styrke sammenhængskraften skal ledes og drives af virksomhedens egne medarbejdere. Rådgivning udefra er nødvendig i starten, men nøglen til succes (konkurrencekraft og trivsel) ligger gemt i følgende procesvilkår:

  • At topledelsens forstår og støtter behovet for at styrke sammenhængskraften i virksomheden.
  • At mellemlederne er de vigtigste personer til at sikre den rigtige balance og hastighed i udviklingsprocesserne.
  • At der opstår en naturlig nyttiggørelse af de potentialer som en stærk sammenhængskraft frigør.

Som rådgivere kommer vi fra det private erhvervsliv med solide kompetencer indenfor både strategi og daglig drift. Det har i mange år stået klart for os, at vejen til succes, for både virksomheder og medarbejdere, går gennem en styrkelse af sammenhængskraften. Vi koncentreret os derfor om at arbejde med udvikling af mennesker og deres potentialer, hvoraf relationer og adfærd har en afgørende betydning. Relation & Proces besidder således kompetencer indenfor både det humanistiske og erhvervsfaglige område, men tager altid udgangspunkt i virksomhedens faglige platform og dens kernekompetencer.

Nøgleordene i vores arbejde er balance, procesledelse og sammenhængskraft .

© relation & proces 2020

Ved at bruge hjemmesiden, accepterer du brugen af cookies. Denne besked vises ikke igen. Mere info.