Potentialer

Hele udviklingsarbejdet med ledere og medarbejdere baserer sig på den erfaring, at man gennem det humanistiske procesarbejde, frigør en lang række personlige potentialer hos det enkelte menneske. Dette arbejde kommer også virksomheden til gavn.

Udviklingsarbejdet sker både på seminarer og i det daglige tværgående samarbejde i virksomheden. Temaerne på seminarerne kan blandt andet være følgende:

 • Relationens betydning
 • Det anerkendende nærvær (at føle sig set, hørt og forstået)
 • Selvværd og selvtillid
 • Kropssprog og rollespil
 • Fællesskabets betydning

Relation & Proces har arbejdet med ovenstående udviklingsprocesser i mange år. I dette arbejde er balancen mellem de faglige og personlige kompetencer konstant i fokus. Procesforløbet starter altid med, at stille skarpt på trivslen og sammenhængskraften i virksomheden. At styrke disse to områder er en forudsætning for, at den enkelte medarbejder eller leder møder sit arbejde og sine kolleger med glæde og engagement. Indholdet af denne hjemmeside, tager derfor udgangspunkt i, at ovennævnte 2 hensyn prioriteres meget højt i organisationen og af ledelsen.

At frigøre menneskelige potentialer styrkes blandt andet gennem følgende:

 • Selverkendelse – der relateres til den enkelte persons selvindsigt. Dette omfatter personens muligheder for at forstå og være i kontakt med sine følelser.
 • Følelsesmæssig styrke – dette udtrykker evnen til både de positive og negative virkninger af egne følelser i en arbejdsmæssig sammenhæng og at kunne kontrollere følelserne så både personlige og faglige mål bliver nået.
 • At være samvittighedsfuld – sagt kort udtrykkes dette med evnen til at holde ord, at være loyal og at fremstå med integritet både privat og på arbejdspladsen. 

At facilitere et arbejde med disse personlige udviklingsprocesser kræver både viden og praktisk erfaring på området. Men ved at hente disse kompetencer ind i virksomheden (coach, psykoterapeut, psykolog), så giver man ledere og medarbejdere en reel ekspertise, at læne sig op af i det selvudviklende forløb. For ikke at skabe nogen tvivl om, hvad vi mener når vi taler om selvudvikling, så kommer her et par eksempler:

 • Selvudvikling er blandt andet, at blive mere bevidst om de sider af os selv, som vi vurderer os selv og andre ud fra.
 • Selvudvikling er også at generobre lidt af de fortrængte og fornægtede sider af os selv (se overbevisninger i Balancemodellen)
 • Det er disse udviklingsprocesser, der skaber grundlaget for at frigøre de potentialer, der er vist i nedenstående model. 
01.04._NY_Frigorelse_af_potentialer_model.png

Potentialerne skal herefter nyttiggøres. Dette fremgår af beskrivelsen, Effekter, hvor man omsætter de frigjorte potentialer til en nyttiggørelse, både hvad angår trivsel, ledelse, effektivitet og innovation.

© relation & proces 2020

Ved at bruge hjemmesiden, accepterer du brugen af cookies. Denne besked vises ikke igen. Mere info.