Trivsel

Her har vi kort beskrevet nogle af de positive effekter, som har indflydelse på trivslen i organisationen.

Hvis du går ind under Procesledelse finder du en beskrivelse af de symptomer, der udtrykker en stærk sammenhængskraft i organisationen. En høj trivsel er ikke mulig uden en stærk sammenhængskraft og omvendt. Trivsel og sammenhængskraft går hånd i hånd, og skaber i fælleskab en stærk kultur i virksomheden.

radgivning-colour.png

Kendetegn på en stærk kultur er blandt andet, når medarbejderne identificerer sig med virksomheden og føler stolthed over at være en del af fælleskabet. En stærk kultur skabes af ledelsen, når denne arbejder synligt, åbent og med integritet. Trivsel skabes altid fra toppen, sammenhængskraften skabes nedefra i organisationen.

Tryghed er og bliver et centralt punkt for stort set alle mennesker. Man trives dårligt, hvis man føler utryghed og bekymre sig om sin arbejdssituation. For stor arbejdsbelastning er her en af de faktorer, der svækker trivslen for den enkelte. Er medarbejderne utrygge bruger de meget energi på at holde sammen på dem selv og skærme sig.

Trygheden vokser i organisationen, hvis anerkendelse og positivitet er indarbejdet både på ledelsesniveau og blandt medarbejderne (på tværs eller i den nære fælleskab) Det tværorganisatoriske samarbejde, - som Procesmodellen anbefaler, styrker relationerne i organisationen, hvilket også er tryghedsskabende.

Når medarbejdere arbejder med deres personlige udvikling, udtrykker mange, at det er en stor glæde, at virksomheden ikke kun prioriterer det faglige område, men at man også har fokus på trivsel og udvikling.

Dette udviklingsarbejde har stor positiv indflydelse på medarbejdernes tryghed. Når alt kommer til alt, så ønsker de fleste ledere og medarbejdere, at være sig selv (autentiske) når de er på arbejde – set i forhold til hvem de er når de har fri.

I det samfund vi i dag er en del af, sker der ikke kun teknologiske forandringer. Hvor samfundet tidligere sikrede en større grad af social tryghed, er det nu mere op til den enkelte selv at finde trygheden, sammenholdet og meningen i livet.

Dette ses blandt andet ved, at flere og flere mennesker, i stigende grad, ikke blot knytter sig fysisk til sin arbejdsplads, men også følelsesmæssigt. Hvor man tidligere så en større grad af adskillelse mellem det private liv og arbejdslivet, så er arbejdspladsen i dag, for mange, blevet et sted hvor tilknytning, anerkendelse og omsorg betragtes som afgørende.

Virksomhedens samfundsansvar i forhold til medarbejderne er således stigende. Dette mener vi ikke skal betragtes som en byrde, men derimod som en fornuftig og naturlig investering i udviklingen af den enkelte medarbejder. Ud fra ovenstående betragtninger har Relation & Proces valgt Ansvarlighed, som en ud af fire elementer i sammenhængskraftens grundforudsætninger.

© relation & proces 2020

Ved at bruge hjemmesiden, accepterer du brugen af cookies. Denne besked vises ikke igen. Mere info.