Effekter

Som omtalt på siden om Potentialer, så er en frigørelse af disse naturligvis en forudsætning for, at man som menneske eller virksomhed, kan få nytte af disse potentialer. Relation & Proces har opdelt de menneskelige potentialer i følgende 4 områder:

  • Evnen til at nytænke
  • Evnen til forandring og tilpasning
  • Engagement og motivation
  • Ansvarlighed

Nedenstående model for nyttiggørelse af potentialerne viser, hvilke faglige og personlige områder, som de frigjorte potentialer har en positiv indflydelse på. Modellen viser, at man altid starter med en nyttiggørelse af de potentialer, der har indflydelse på trivsel og sammenhængskraft i organisationen. Her tænkes på engagement og medarbejdernes evne til forandring og tilpasning.

Når organisationen rummer en stor evne til forandring og engagement, så er der skabt grobund for, at nyttiggøre de frigjorte potentialer yderligere. Her tænkes på følgende:

  • Personlig og faglig udvikling af ledere og medarbejdere
  • En styrkelse af effektiviteten og rationaliteten i driften af virksomheden
  • Nytænkning og tilpasning i forhold til virksomhedens marked
01.05._NY_Effekt.png

På siderne TrivselLedelse og Effektivitet kan du læse mere om, hvilke effekter nyttiggørelse af potentialer har på organisationen.

I det følgende vil vi knytte nogle bemærkninger til nytænkning og forandringskapaciteten hos ledere og medarbejdere.

I forhold til nogle vise ord skrevet i bogen ”Nøglen til lederskab” mener forfatterne Tom Peters og Nancy Austin:

at der kun er to måder, hvorpå man kan skabe og fastholde toppræstation på lang sigt. For det første skal man udvise exceptionel interesse i sine kunder gennem højeste serviceniveau og den højeste kvalitet. For det andet skal der hele tiden fokuseres på nytænkning. Det er det, det drejer sig om”

Bogen er skrevet i 1985, - altså for 30 år siden, men de kloge ord synes stadig at passe. Bogens forudsætter at man har fokus på mennesker og lederskab og Tom Peters skriver videre:

” at følge kunden og at tilstræbe nytænkning er at være i konstant samkvem med verden udenfor, hvorved man knytter og tilpasser sig. Hvis man kræver praktisk nytænkning af alle, - fra receptionist til designer, - så får man hver eneste medarbejder til at registrere tilpasningen. Og gæt hvor de bedste kilder til konkurrencemæssige analyser og vurderinger ofte findes? Hos folk, der arbejder i forsendelsesafdelingen, nede ved samlebåndet eller fra de medarbejdere ude i ”marken” der er tættest på kunderne

En balance mellem intern fokus og udadvendt opmærksomhed er nødvendig. Det handler alt sammen om mennesker. Der synes i dag at være en tendens til helt at glemme, hvilken afgørende betydning medarbejderne har for virksomhedens langsigtede konkurrenceevne. 

© relation & proces 2020

Ved at bruge hjemmesiden, accepterer du brugen af cookies. Denne besked vises ikke igen. Mere info.