Rådgivning

Relation & Proces arbejder med sammenhængskraft og mennesker i danske virksomheder.

Udgangspunktet for vores virke er, at virksomhedernes succes, på lang sigt, er fuldstændig afhængig af de ledere og medarbejdere, der er ansat i virksomheden. Det skyldes at det er disse mennesker, der binder virksomheden sammen og som gennem et personligt udviklingsarbejde sikre, at nytænkning, engagement og trivsel fortsat kan finde sted i organisationen.

Selvom ordet sammenhængskraft – for det meste – bruges i en beskrivelse af hele samfundet, så er det principielt de sammen økonomiske og kulturelle elementer, der er i spil, når vi taler sammenhængskraften i virksomhedernes små eller store ”minisamfund”. Ofte vægtes de faktorer, der har indflydelse på sammenhængskraften forskelligt, men målet er og bør være det samme.

  • At få mennesker med forskellig baggrund og prægning til at agere positivt og rummeligt i fælleskaber, der baseres på tillid, tryghed og ansvarlighed.
  • At udvikle de menneskelige kompetencer og potentialer til gavn for virksomhedens konkurrencekraft og medarbejdernes trivsel.
  • At møde medarbejderne i deres længsel efter at skabe balance mellem deres eget liv og virksomhedens formål.

Relations & Proces arbejder i ”spændingsfeltet” mellem virksomhedens driftssystem og medarbejdernes trivsel og udvikling. Det er inde i dette felt, - bestående af de menneskelige potentialer, følelser, dilemmaer og paradokser at sammenhængskraften ligger gemt.

Sammenhængskraftens styrke eller svaghed er tæt forbundet med muligheden for at frigøre og nyttiggøre de enkelte medarbejders potentialer. Her tænkes på både nyttiggørelse indenfor innovation og forandringsberedskab. Betydningen af en stærk eller svag sammenhængskraft i organisationen beskrives under Potentialer og Effekt.

Benny og Anette har arbejdet med sammenhængskraftens betydning som ledelsesværktøj ude i den praktiske verden gennem mange år. Dette både i den rådgivende rolle, men også som ansat topleder eller medarbejder på linjeniveau. Erfaringerne herfra har resulteret i udvikling af en række procesmodeller og metoder, som på forskellig vis ligger til grund for den dialog- og procesrådgivning virksomheden udbyder.

Ledelsesrådgivning

© relation & proces 2020

Ved at bruge hjemmesiden, accepterer du brugen af cookies. Denne besked vises ikke igen. Mere info.