Det fælles vækstrum

Det fælles vækstrum er en metafor, der betegner det arbejdsrum, hvor virksomhedens medarbejdere mødes for at udvikle sig personligt og fagligt. Vækstrummet er skabt for at binde virksomhedens faglige og organisatoriske processer sammen, primært med henblik på en styrkelse af sammenhængskraften.

Arbejdet i Vækstrummet kan finde sted dels i virksomheden, på eksterne seminarer eller hos den terapeutiske eller faglige konsulent, som er tilknyttet udviklingsarbejdet.

Virksomheden tilpasser sit arbejde i Vækstrummet i forhold til egne faglige behov og ressourcer. Der er således ingen standardløsninger på, hvorledes man som virksomhed planlægger sit arbejde i Vækstrummet. Hver enkelt virksomhed bestemmer selv retning og omfang og sidder derfor for bordenden i sit eget udviklingsarbejde med sine ledere og medarbejdere.

Virksomheden ejer og driver selv processerne med hjælp i opstartsfasen fra Relation& Proces. Vi er en såkaldt ”hånd i ryggen”, som hjælper processerne i gang og supplerer med viden og observationer undervejs. Alt sker med stor respekt for virksomhedens behov og ønsker. 

Uanset hvilke faglige mål den enkelte virksomhed måtte have, er der altid en række grundforudsætninger, som arbejdet i Vækstrummet bevæger sig frem efter:

  • Virksomheden skal selv lede og drive processerne
  • Udviklingsprocesser med mennesker bevæger sig i en anden og langsommere hastighed end de tekniske og økonomiske processer.
  • Processerne starter altid fra toppen af organisationen og bevæger sig derefter nedad blandt medarbejderne.
  • Mød eventuel modstand i organisationen med positivitet og respekt, idet det udtrykker en stærk loyalitet overfor det bestående.
  • Benyt allerede udviklede faglige teorier og metoder, både fra erhvervslitteraturen og fra den psykologiske verden. Der er nok at vælge imellem, - kunsten er at omsætte den enorme viden til brug i det praktiske arbejde. 
image-raedgivning.png
NYproces.png

© relation & proces 2020

Ved at bruge hjemmesiden, accepterer du brugen af cookies. Denne besked vises ikke igen. Mere info.