Svag sammenhængskraft

Symptomer på en svag sammenhængskraft i organisationen:

 • Brevkassen med gode ideer er tom
 • Stress-symptomer og utryghed italesættes ofte
 • Mangel på interesse og forståelse for virksomhedens strategi og formål
 • Løn og rettigheder er konstant i fokus
 • Stor medarbejderudskiftning
 • Dårlig tone og stemning blandt medarbejderne
 • Svag tillid til ledelsen generelt
 • Lysten til at arbejde tværorganisatorisk mangler
 • Lederne følger ikke de normale kommandoveje ned i organisationen
 • MUS samtaler glemmes eller prioriteres lavt
 • Højt sygefravær
 • Loyaliteten i organisationen er ikke stabil
 • Lav tilslutning til sociale arrangementer
 • Ledere og medarbejdere møder ikke til tiden
 • Kundeforståelsen er lav blandt medarbejdere, som ikke har direkte kundekontakt
 • Manglende fleksibilitet i pressede situationer
 • Fagligt ejerskab på projekter er ofte vanskeligt at placere
 • Klikedannelse og autonome grupper vokser
 • Ingen innovationskraft i organisationen 

© relation & proces 2020

Ved at bruge hjemmesiden, accepterer du brugen af cookies. Denne besked vises ikke igen. Mere info.