Procesledelse

Procesledelse er ledelse af de udviklingsprocesser, der gør sig gældende når man arbejder med mennesker.

Relation & Proces betragter procesledelse, som en meget vigtig faktor i udviklingen af virksomhedens sammenhængskraft og dermed også konkurrencekraften. Hermed ikke sagt, at procesledelse løser alle problemer i virksomheden, men vi betragter procesledelse, som en ledelsesform med en afgørende indflydelse på hele diagnosticerings- og procesarbejdet i organisationen. Kan dette nu være rigtigt? Procesledere er jo ikke fagspecialister eller bekendt med virksomhedens konkurrenceforhold! Nej, det er helt korrekt! For det er heller ikke disse kompetencer der er brug for, når man skal lede innovative processer eller frigøre den enkelte leder eller medarbejders udviklingspotentiale.

Procesledelse sætter ind der hvor de reelle problemer og udfordringer ligger gemt, hvad angår mennesker og deres stolthed, overbevisninger og utryghed. Her tænkes blandt andet på den enkelte leders eller medarbejders mod og inspiration til at komme med nye udviklings- eller samarbejdsforslag uden at han/hun bliver gjort til grin.

Hvis ovennævnte negative symptomer konstateres i virksomheden er det udtryk for en svag sammenhængskraft i organisationen. Procesledere kender til denne problemstilling og arbejder derfor målrettet med at løse op for disse adfærdsmønstre, således at samarbejdet i organisationen bevæger sig i retning af tillid og balance, - ledere og medarbejdere imellem.

Erkendelse og accept af de reelle problemer i organisationen er ofte den største udfordring i starten. Men når der sættes fokus på procesmodellens elementer, så plejer selverkendelse og selvbedrag at komme op til overfalden. Disse erkendelser kan både være af økonomisk, strategisk, eller personlig karakter. 

Relation & Proces arbejder med nedenstående model for procesledelse:

Procesledelse

Vi starter altid med samtaler og eventuelt en workshop med ledelsen. Her fokuseres alene på diagnosticering af symptomer i organisationen:

  • Hvad er problemet?
  • Hvilke ressourcer har I?
  • Hvor vil I gerne hen og i hvilken hastighed?

Undlader man at prioritere procesledelse og ejerskab i det efterfølgende arbejde, så taber man både overblik og retning. Proceslederen styrer udviklingsarbejdet gennem alle trin i processen og benytter procesmodellen som styringsværktøj. 

© relation & proces 2020

Ved at bruge hjemmesiden, accepterer du brugen af cookies. Denne besked vises ikke igen. Mere info.