Virksomheden

Da 2 virksomheder ikke er ens i driftsforudsætningerne mm., er det vanskeligt at fastlægge, hvad den enkelte virksomhed har brug for. Vores erfaringer fra den tid vi selv arbejdede med ledelse ude i linjen, har imidlertid givet os mulighed for at opstille nogle pejlemærker, som man kan navigere efter, når man fra starten skal opstille en diagnose for virksomhedens sammenhængskraft.

Disse pejlemærker identificeres gennem følgende spørgsmål:

  • Hvad er virksomhedens kernekompetencer og ledelsesstruktur?
  • Hvordan er virksomhedens syn på tillid, loyalitet og åbenhed?
  • Er virksomhedens strategi og formål forankret ned gennem organisationen?
  • Hvordan arbejder man med nyttiggørelse af medarbejderpotentialet?

Med udgangspunkt i disse spørgsmål drøftes det med ledelsen hvilke procesområder, der bør sættes fokus på og ikke mindst hvordan. Der kan herefter blive tale om alt lige fra en fortsættelse af samtalerne til design af ledelsesseminar, foredrag mm.

Relation & Proces ønsker i størst mulig udstrækning, at udviklingen af sammenhængskraften sker ved hjælp af virksomhedens egne medarbejdere, kun hjulpet med faglige eller humanistiske kompetencer udefra, der hvor der er brug for det. Dette skyldes at langt størstedelen af udviklingsarbejdet sætter fokus på holdnings- og adfærdsændringer i den praktiske dagligdag, suppleret med ad hoc undervisning og træning i de elementer der indgår i procesmodellen

Der er en lang række driftsprocesser af systemmæssig karakter, der ikke direkte indgår i procesmodellen. Her tænkes på logistik, produktion, IT, økonomi mm. Dette er ikke et udtryk for, at disse processer ikke er vigtige eller at de ikke kommer i spil i forhold til udviklingsarbejdet i organisationen – tværtimod!

Når man arbejder med medarbejdernes menneskelige potentialer og kompetencer, påvirker dette også i høj grad fagligheden i virksomheden. Derfor arbejder vi med mennesker, som en langsigtet investering i både konkurrencekraft og trivsel. Det er her vigtigt at gøre opmærksom på følgende:

”hvis en medarbejder ikke trives på sin arbejdsplads, så bruger han størstedelen af sin energi og opmærksomhed på at holde sammen på sig selv. Ingen medarbejder, der er i sådan en situation, kan bidrage 100% med energi og innovation til virksomhedens processer. Man taler om at medarbejderen ikke står i sig selv og måske ikke har sit hele ”jeg” med på arbejde”

Denne situation kan procesmodellen bidrage til at ændre på, både for medarbejderen og virksomheden.

© relation & proces 2020

Ved at bruge hjemmesiden, accepterer du brugen af cookies. Denne besked vises ikke igen. Mere info.