Relationer

Som omtalt flere steder på denne hjemmeside, betragter vi relationen mellem mennesker, som en af de vigtigste elementer i den humanistiske udvikling af mennesker. Faktisk er det almindeligt anerkendt i den psykoterapeutiske verden, at en god relation mellem terapeut og klient er af afgørende betydning for et positivt behandlingsforløb. I Relation & Proces har vi derfor også et nøje fokus på dette område i hele den faglige opbygning af vores rådgivning.

Hvad definerer relationen?

Vores evne til at skabe og vedligeholde gode relationer har meget at gøre med, hvordan vi opfatter os selv som menneske. Dette skal på ingen måde forveksles med hverken egoisme eller anden selvoptagethed, men mere ses som en sund og nysgerrig interesse for, hvem vi selv er som menneske, hvilken baggrund vi har og med hvilket perspektiv vi ser os selv.

Relationer i organisationer og virksomheder

Har man eksempelvis en nær og autentisk kontakt til sig selv, så har man næsten altid også en kærlig og uforbeholden relation til de mennesker, som omgiver en. Er man derimod selvkritisk og distanceret overfor sig selv, så oplever man ofte, at ens omgivelser behandler en respektløst og uden omsorg.

Bevidsthed om og opmærksomhed på disse sammenhænge er ikke altid til stede, hvorfor rigtig mange konflikter, - både i den private del af livet, men også på arbejdspladsen, kan henføres hertil.

Når vi anbefaler at arbejde med relationen i organisationen, så tager vi udgangspunkt i følgende 3 samspilsbetingelser:

  • Ubetinget accept af andre mennesker, hvilket betyder en ubetinget kærlig, positiv og dyb anerkendelse af andre menneskers følelser, sansninger og oplevelser.
  • At være autentisk, hvilket betyder at være i kontakt med sine egne indre processer, følelser, attituder og stemninger, - og agere ud fra disse. At være et autentisk menneske, eller udvise autenticitet, fortolkes ofte i andre sammenhænge som ”at være et helt menneske”
  • Empatisk forståelse er et vedvarende forsøg på at forstå sine medmenneskers oplevelse set fra deres perspektiv. Dette skal ikke blot forstås med hjernen men også med hjertet. Uanset om andre eksempelvis oplever følelser som vrede, usikkerhed eller meningsløshed er det vigtigt, at man konstant forsøger at opleve og forstå følelsen via dem.

Ovennævnte 3 samspilsbetingelser blev i særlig grad analyseret og beskrevet af den amerikanske psykolog Carl Rogers (1902 – 1987) og de har dannet grundlag for hele den humanistiske teori, som Carl Rogers må betegnes som værende stamfader til. 

© relation & proces 2020

Ved at bruge hjemmesiden, accepterer du brugen af cookies. Denne besked vises ikke igen. Mere info.