Mellemleder

Mellemlederen er, efter vores opfattelse, den vigtigste person i udvikling og fastholdelse af sammenhængskraften i virksomheden.

Mellemlederen er bindeleddet mellem virksomhedens strategi- og handlingsplaner (herunder også de etiske og ledelsesmæssige forudsætninger) og de enkelte funktioner/medarbejdere i organisationen.

Mellemlederen bevæger sig ofte i et spændingsfelt fyldt med dilemmaer og paradokser mellem virksomhedshensyn og hensynet til det enkelte menneskes trivsel. Vi bruger derfor ordet ”balance”, som udtryk for den ledelse, som mellemlederen må fokusere på.

I procesmodellen har Relation & Proces udvalgt 5 elementer, som har afgørende indflydelse på balancen i virksomheden. Disse er:

Hierarki - Loyalitet - Hastighed - Sårbarhed - Modstand 

Relation & Proces arbejder målrettet med at skabe forståelse for disse ledelsesudfordringer, - og dette primært på mellemlederniveau. Loyalitetshensyn er vel nok noget af det vanskeligste at navigere i for en mellemleder. Men også det at vise sårbarhed kan skabe problemer. Hvis lederen viser sin sårbarhed kan han nemt blive opfattet som svag, selvom det modsatte faktisk gør sig gældende, da det kræver en masse personlig mod og styrke, at vise sine følelser.

Langt de fleste medarbejdere i danske virksomheder har i dag en øget opmærksomhed på betydningen af en god ledelseskompetence og trivsel i virksomhederne. En europæisk undersøgelse viser, at blandt danske medarbejdere har ”gode kolleger” den højeste jobværdi på arbejdspladsen. Herefter kommer ”interessante opgaver” og ”behov for nye udfordringer i arbejdet”. Først som nummer 4 kommer ”løn”.

Man er i henhold til undersøgelsen mest opmærksom på det fælleskab man er en del af, samt indholdet i arbejdet. Dette overraskende resultat skal ses i sammenligning med blandt andre Tyskland, hvor jobsikkerheden har 1. prioritet. I Storbritannien er det lønnen, der scorer højest. Vejen frem må derfor være, at gøre brug af en udviklingsstrategi, hvor den faglige og den personlige udvikling af kompetencer prioriteres lige højt.

Som tidligere nævnt betragter Relation & Proces mellemlederen, som den vigtigste person i skabelse af balance og sammenhæng i organisationen. Vi anbefaler derfor altid, at man bruger 2-3 gang så mange ressourcer på mellemlederniveauets procesarbejde i forhold til topledelsen og de øvrige medarbejdere.

Relation & Proces benytter nedenstående ledelsesmodel, til at beskrive balancen hos mellemlederen mellem de faglige og de emotionelle kompetencer. 

Ledelsesmodel mellemledere

© relation & proces 2020

Ved at bruge hjemmesiden, accepterer du brugen af cookies. Denne besked vises ikke igen. Mere info.