Proces-model

Relation & Proces har udviklet en procesmodel, der benyttes som værktøj i arbejdet med at styrke sammenhængskraften i virksomhederne. Dette arbejde foregår typisk i et Vækstrum.

Modellen retter sig både mod lederne i virksomheden og mod den enkelte medarbejder.

Procesmodellen har i første omgang til formål at skabe overblik og sætte struktur på procesarbejdet i organisationen. Da man ikke kan udvikle mennesker på tid, bevæger udviklingsprocesserne sig langsommere end de projekter man, som virksomhed, sætter i søen på kort sigt. Procesmodellen faciliterer dermed det langsigtede organisationsmæssige udviklingsarbejde, samtidig med at den daglige drift kører efter de mål som strategi og handlingsplaner har opstillet.

Procesmodellen benyttes både som en diagnosemodel i forhold til virksomhedens her-og-nu situation og som en udviklingsmodel, hvor man arbejder med at styrke virksomhedens sammenhængskraft. Procesmodellen retter sig i særlig grad mod følgende 3 forhold:

  • Virksomhedens fokus på tillid i samarbejdet
  • Ledernes evne til at skabe balance i organisationen mellem de faglige og de organisatoriske målsætninger
  • Udvikling af de relationelle kompetencer og fællesskabsforståelsen i øvrigt

Det er efterhånden almindeligt anerkendt i erhvervslivet, at ledelseskompetencerne ikke kun skal findes indenfor de faglige kompetencer. Dette er Relation & Proces enig i.

Mange ledere og medarbejdere ved også godt hvor ”skoen trykker” i samarbejdet. Men det kan være vanskeligt at sætte ord på disse problemer og udfordringer. Virksomhederne vælger derfor ofte en hurtig løsning hvad angår udviklingstiltag blandt medarbejderne. Dette er bestemt bedre end ingenting, men en egentlig struktureret proces- og udviklingsplan vil være at foretrække. Relation & Proces har derfor, som tidligere nævnt, valgt at designe en procesmodel, som et håndgribeligt styringsværktøj for ledelsen i dette arbejde.

Internettet har skabt et enorm univers af viden om stort set alt. Men man kan ikke finde løsninger på de humanistiske processer her. Procesarbejdet betinger at man arbejder i nuet og at dette sker gennem dialog og personlig træning. Her kommer procesledelse ind i billedet. Denne kompetence er helt afgørende for en konstruktiv brug af procesmodellen. Relation & Proces har specialiseret sig i procesledelse.

© relation & proces 2020

Ved at bruge hjemmesiden, accepterer du brugen af cookies. Denne besked vises ikke igen. Mere info.