Procesrådgivning

Relation & Proces arbejder i spændingsfeltet mellem virksomhedens driftssystemer og medarbejdernes trivsel og udvikling.
Dette spændingsfelt har vi givet betegnelsen:

Det fælles vækstrum

Vækstrummet har primært til formål at bygge bro mellem de faglige driftsmål i virksomheden og udviklingsarbejdet i organisationen, - mennesker imellem. Vækstrummet skaber dermed en større balance mellem ledelsesoptimering af driftssystemerne og medarbejderudviklingen.

Målet med Vækstrummet er derfor at mindske gabet mellem disse to meget forskellige ledelsesområder i virksomhederne.

02.02._NY_Udvikling_af_mennesker_model.png

De to ledelsesmæssige områder benævnes ofte som henholdsvis ”de hårde faglige mål” og ”de bløde menneskelige hensyn”. De hårde mål vinder næsten altid prioritetsmæssigt på grund af mere og ofte nødvendige kortsigtede hensyn, eller fordi effekten af investeringerne på organisationssiden står lidt uklare.

Denne uklarhed har Relation & Proces taget på sig som sin opgave at tydeliggøre i fremtiden. Det er vores holdning, at investeringer (hvilket ikke behøver at være store) i medarbejderudvikling både er klogt, men også nødvendigt i forhold til virksomhedens konkurrencesituation på længere sigt.

Medarbejderens rolle

Strategi og ledelse indenfor systemer og økonomi i virksomheder skabes og udvikles af medarbejdere. Det er altså disse medarbejdere, der i stor udstrækning er ansvarlige for virksomhedens driftsresultat og udvikling. Medarbejderne er derfor en helt afgørende konkurrencefaktor i alle virksomheder.

Med dette som udgangspunkt er det derfor vigtigt, at ledere og medarbejdere ikke kun udvikler deres kompetencer indenfor det arbejdsfaglige område, men også indenfor det område, man populært kan betegne som ”Viden, forståelse og respekt for mennesker og deres adfærd” (emotionelle kompetencer)

Denne viden om mennesker har den humanistiske verden arbejdet med i mere end 100 år, og Vækstrummet benytter sig, i vid udstrækning, af disse dokumenterede erfaringer i sit udviklingsarbejdet. Det værktøj, som primært benyttes her, kalder vi en Procesmodel og den indeholder 15 proceselementer. Procesmodellen er udviklet af Relation & Proces, som også har specialiseret sig i Procesledelse, hvad angår virksomhedens sammenhængskraft.

© relation & proces 2020

Ved at bruge hjemmesiden, accepterer du brugen af cookies. Denne besked vises ikke igen. Mere info.