Formål

Relation & Proces blev etableret i starten af 2014. 

Virksomheden er ejet af Anette Juul og Benny Steen Rasmussen og har hjemsted i Humlebæk nord for København.

Efter en lang periode med en dybtfølt længsel efter at arbejde med mennesker i udvikling blev Relation & Proces etableret som en rådgivningsvirksomhed.

Bevæggrunden for denne etablering var, for Bennys vedkommende, et mangeårigt arbejde som topleder, hvor betydningen af sammenhængskraft og de menneskelige mekaniske blev mere og mere tydelige for ham. Som et supplement til sit faglige og strategiske ledelsesarbejde har han derfor sideløbende arbejdet målrettet med en udvikling og en kortlægning af de emotionelle kompetencer og betydningen af disse for virksomheder.

Anette er uddannet psykoterapeut og interessere sig derigennem for de menneskelige dynamikker både i og udenfor arbejdspladsen. Anette har ligeledes en lang baggrund i erhvervslivet, hvor hun har arbejdet med projektledelse og kommunikation.

Relation & Proces har dermed skræddersyet sin rådgivning til at forbinde det systemisk faglige univers og det univers, der handler om mennesker og humanisme.

Navnet Relation & Proces er derfor valgt ud fra den betragtning, at relationen står for den humanistiske verden og processen for den tekniske verden og tilsammen udtrykker de, at relationer og processer altid er i spil når mennesker er sammen og når mennesker udvikler sig.

Det er vores håb at Relation & Proces kan udvikle sig til at være et bindeled mellem de faglige målsætninger og den personlige længsel efter et rigt og kærligt liv for det enkelte menneske.


Mission

Relation og Proces medvirker til at udvikle de emotionelle kompetencer hos ledere og medarbejdere på danske arbejdspladser. Dette fører til en styrkelse af virksomhedernes interne sammenhængskraft.

Vision

Relation & Proces ønsker at udbrede kendskabet og viden om sammenhængskraftens betydning for trivsel og konkurrencekraft på danske arbejdspladser.

Fællesskab

Alle, som måtte have en interesse i at samarbejde med Relation & Proces, er meget velkommen. Skriv til os, så vi sammen kan bygge et fælleskab op, hvor vi mødes og drøfter sammenhængskraften og processerne i alle deres dimensioner. 

© relation & proces 2020

Ved at bruge hjemmesiden, accepterer du brugen af cookies. Denne besked vises ikke igen. Mere info.